Kulturminnebasen har blitt et kraftig verktøy for datalagring. Til hvert kulturminne kan det knyttes et uendelig antall bilder, filmopptak, lyder, sagn/historier etc. Det er ingen praktiske begrensninger på hvor mye tekst som kan legges inn, og det er også muligheter for å lagre alle typer digitale filformater.


Når dataene er lagt inn i Kulturminnebasen kan det produseres SOSI punktfiler og egenskapsdata med SOSI koder til kommunens kart, og til Arealis. Kulturminnedatabasen kan også eksportere kobling mot GoogleEarth (KML-filer) og “Point of interest” til GPS (POI-filer). Dette gjør det mulig for entreprenører å få et varsel med lyd og tekst når han kommer nærmere enn 100m fra et kulturminne. I Kulturminnebasen kan en kan bruke alle typer koordinater og eksportere til valgfritt koordinat. Kulturminnebasen foretar konvertering automatisk.  Kulturminnebasen er koblet via web mot Askeladden og forskjellige karttjenester (WMS) slik at at lokalitetene kan vises på kart og fly/satellittbilder. (Se eksempel over).

Programmet produserer automatisk faktaark i PDF-format. Faktaarkene kan kobles mot lokalitetene i de digitale kartene både på Internett og på kommunens interne nettverk.

Last ned brosjyre KulturminnedatabaseBrosjyreRedusert.pdf

 

Kontakt Naturkart DA på epost